ประกาศรายชื่อผู้สมัครเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในส่วนคณะครุศาสตร์และตารางการนัดหมายประชุมชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 19 ก.ค. 2560

ข่าวกิจกรรม
Typography

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในส่วนคณะครุศาสตร์และตารางการนัดหมายประชุมชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 19 ก.ค. 2560

ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ฃ

(ใส่ชุดนักศึกษา) ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษากำหนดการการประชุมในวันพรุ่งนี้

ตาม Link ด้านล่างนี้

คลิกคลิก